fbpx

Generelt

Milton Erickson var sønn av svenske innvandrere til USA. Han utdannet seg til psykoterapeut i lys av egne, sterke livsutfordringer. Milton Erickson regnes som "far" til det humanistiske menneskesyn og en viktig inspirasjonskilde til moderne positiv psykologi. Når vårt selskaps navn er "Erickson Coaching" er det fordi psykolog Marilyn Atkinson PhD lånte hans navn da hun for 40 år siden (jubileumsår 2020) etablerte Erickson College i Canada, nå Erickson Coaching International som er i 46 land. Miltons positive menneskesyn gjennomsyrer vår skoles form for kundefokusert coaching der etikk og balanse er helt sentralt. I Norge er Erickson Coaching i sitt 25. år.
Vi direktesender alle våre kurs virtuelt fra våre lokaler. Etter påmelding får du nærmere instrukser om hvordan du logger på vår online Zoom-plattform.

The Art and Science of Coaching i ny struktur

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vårt flaggskipprogram, The Art & Science of Coaching er i 2019 fornyet for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og har kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet.
Har du hele TASC 1 til 4, inklusive godkjent modul 4 rapport, er det enkleste å ta den siste modul 5 som kjøres i Norge og som hadde oppstart 14. mai 2019. Det er mulig 'hoppe på' frem til 13. august 2019. Alternativt kan du ta modul 5 på engelsk online via Erickson Vancouver, Canada. Der er siste oppstart 6. august 2019. Ta kontakt med Erickson Norge for formidling og mer informasjon.
Første Coaching Mestring Program (som erstatter modul 5) som kjøres i Norge, blir antageligvis i 2020. Siden mye av stoffet fra gammel modul 5 nå er integrert i ny modul 4, er det et krav om å repetere modul 4 i ny struktur først.
Siden 2019A vårserien var den siste som ble kjørt i gammel struktur i Norge, kan du bytte til ny struktur og gjeldende vilkår fra høst 2019. Har du en eller flere moduler fra gammel struktur og er det mer enn 2 år siden du ble ferdig med modulen du tok sist, må du først repetere den i ny struktur før du kan gå videre. Dette er fordi mye har endret seg i kursmaterialet og for at du skal oppleve en smidig overgang.
For å oppnå en ACC sertifisering fra ICF, må du minimum ha 60 undervisningstimer, 10 timer mentorcoaching og 100 coachingtimer med kunder. Erickson International tilbyr et ACSTH-løp som tilfredsstiller disse krav. Det vil si at hvis du er fornøyd med coaching på ACC nivå, og har modul 1 og 2, du kan kjøpe en Mentorpakke for å oppnå en Coach Kvalifikasjon. Til sammenligning gir ACTP-løpet en Coach Diplom på PCC nivå som kan gi deg en PCC sertifisering gjennom ICF så snart du har samlet 500 coachingtimer med kunder.

Om ICF og sertifisering

ICF Norge har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching. ICF Norge er en medlemsorganisasjon for profesjonelle coacher. Organisasjonen ledes av et styre og arbeidet er basert på frivillighet. ICF Norge har ca 100 medlemmer spredt over hele landet og de fleste av våre medlemmer er ICF- sertifiserte coacher. ICF Norge er en underavdeling av International Coach Federation som har over 29.000 medlemmer i 140 land. ICF Norge fasiliterer et nettverk av profesjonelle coacher og tilbyr nettverksareaner, kompetanseutvikling og rådgivning om sertifisering og medlemskap.
ICF er en medlemsorganisasjon for profesjonelle coacher som siden 1992 har vært kjent for å sette den høyeste standard for coach-profesjonene. ICF er anerkjent som den eneste globale organisasjon for uavhengig sertifisering av profesjonelle coacher uansett skoleretninger og fagbakgrunn. Trenerne i ECN har også siden 90-tallet bidratt til å trekke ICF til Norge. Det er viktig for oss at ICF har sertifiseringsordninger med generelle kriterier og er åpen for alle som ønsker å utøve sin coachingprofesjon. Dernest har ICF tre sertifiseringssystem som gjør at trenere, utdanning og eksamenssystem blir kontrollert hvert fjerde år av ICF sentralt.
Ja, som ICF-akkreditert skole følger vi selvfølgelig ICF sine nye etiske og faglige retningslinjer som ble gjeldenede fra 2020. Det blir allerede undervist i disse nye kompetansene. Vi vil vi også tilpasse vårt kursmateriale, noe som er en litt lengre prosess.
Coacher slutter aldri å lære. Det er en forpliktelse vi gjør overfor oss selv og våre kunder. Når det er sagt, trenger vi en bekreftelse på at vi har nådd et visst nivå av ferdighet og profesjonalitet. For coacher er dette nivået en ICF-sertifisering. I Erickson tilbyr vi to utdanningsløp som hjelper deg med å finjustere og mestre dine coachferdigheter for å kunne nå ICF-sertifiseringsstandarder og søke om sertifisering.
Inngangsporten til din sertifisering finner du på ICF Norges webside (icfnorge.no)
International Coachforening er verdens største nettverk av profesjonelle coacher med 27.000 medlemmer og ca 20.000 sertifiserte coacher. Les om fordelene av medlemskap på ICF sine sider.
Ja, det er flere. Da Erickson sin utdanning ble ICF-godkjent i 2004, var vi den andre NLP-baserte coachutdanningen godkjent i ICF.
Siden DNCF har en grunnleggende forutsetning for sin sertifisering og medlemskap, at man må ha NLP utdannelse i bunnen, regner vi DNCF først og fremst som en interesseorganisasjon for NLP utdanninger og ikke som en generell forening for coaching som profesjon. En forening trenger å ha et generelt utvalgskriterium og ikke et forhåndsvalgt, spesifikt utvalgskriterium som for eksempel NLP eller Gestalt eller psykosyntese m.m. Vi synes det er fint at NLP-miljøet i Norge har samlet seg om NLP som metode og filosofi og utvikler dette i retning coaching. Og det har Erickson gjort i 10 år allerede. Når DNCF en gang åpner opp sin forening og sin sertifisering for alle metode-bakgrunner – dvs. også annet enn NLP – vil vi reelt vurdere medlemskap. Inntil da anser vi DNCF mer som en norsk forening for NLP-coaching og NLP-coacher.