Hva er egentlig Alumni?

En av dine arenaer – gjennom trening og kontakt å gjøre hverandre gode – et av dine “vannhull” for påfyll i din kompetanse.

Alumni (fra latin) er: “Identiteten (utover vennegjengen og sangkor), som binder hele institusjonen sammen.” Alumnitreff er anledninger hvor organisasjonen gir noe tilbake til alle som har vært kursdeltaker, student (også nypåmeldte) eller coachingkunde i Erickson, ansatte og samarbeidspartnere – og noen ganger også leverandører og andre spesielle forretningsforbindelser – alle kan inviteres til alumnisamlingene og ta med max.1 gjest.

Her skjer relasjonsbygging, mingling, tidsaktuelt, matnyttig faglig tema, nyheter fra ICF og Erickson inn- og utland og god mat.
Arrangementet sponses av Erickson og holdes 2-4 ganger i året. Til orientering ønsker Erickson å åpne noen av våre “arrangementer” for medlemmer i andre ICF godkjente skoler (under styrebehandling ICF Norge(2017/2018).

COACHING-SIRKEL

Og som vanlig; oppsett av ny, frivillig coaching-sirkel (for du har vel selv en egen coach som du bruker på de områdene der det “stokker seg for deg” for tiden? Har du ikke coach, really?..)
I Alumninettverket treffer du altså tidligere kullinger fra studiet. Der holder du kontakt med den enkelte for treff og jubileer, eller for utveksling av faglig informasjon. Du får påfyll fagtema etterspurt av erickson alumni, oppdateringer om kjernen på essensen av ICF-coaching fagstandard som et praktisk håndtverk, coaching-sirkel (gratis/barter og for deg med minst Modul 2/TASC el. tilsvarende) og mye mer.