fbpx

Lede med oppmerksomhet: klare tanker, ro og tid til relasjoner – 3 timers grunnkurs

Utforsk dagens etterspurte lederferdigheter som tilstedeværelse, tillit og nærvær i relasjoner, og aktiv lytting. Oppnå balanse mellom overblikk og fokus, både når det gjelder deg selv som leder, dine relasjoner og den daglige driften.


Målgruppe ledere

Dette er kurset for deg som er leder og ønsker å være ordentlig på plass i deg selv, i dine daglige gjøremål og i relasjon med andre. Gjennom oppmerksomhetstrening og verdibasert tidsbruk kan du styrke din evne til å balansere mellom fokus og fremtidsrettet prosessutvikling .

Dette får du svar på

Du erfarer hva oppmerksomhetstrening egentlig går ut på, og hvordan du som leder kan stå støtt, og være trygg og til stede i øyeblikket.

Det er utfordrende med alle dagens krav og endringer å være helt tilstede i aktiviteter og i kommunikasjon med andre. I dette kurset lærer du noen grunnleggende fremgangsmåter og praktiske øvelser for å kunne gi slipp på de pågående stressende forsøkene på kontroll, og oppdage en større følelse av lekenhet og sinnsro.

Teori blir avvekslet med praktiske øvelser som lett kan integreres i ditt daglig arbeid og i dine møter med mennesker.

Dette oppnår du

Du erfarer hvordan du kan styrke

  • tillitsfulle relasjoner
  • tilstedeværelse og kunne holde hodet kaldt når det stormer
  • aktiv lytting

Oppmerksomhetstrening bidrar til at du kan veksle mellom å være fullt fokusert og ha overblikk. Det gjør det mulig å ta verdibaserte veloverveide valg, noe som gir deg tidsbesparing.

Dette synes fornøyde tidligere deltakere var mest verdifullt:

  • Bevissthet på tilstedeværelse, det å lytte. Viktigheten av å stoppe opp, ha pauser før samtaler.
  • Å kjenne på hva oppmerksomhetstrening gjør med meg selv etter disse øvelsene: ro, fokus, avslappethet. Tro på at oppmerksomhetstrening er noe jeg kan praktisere regelmessig og at det hjelper i stressmestring.
  • Hvordan være en best mulig hjelper og samtalepartner. En oppfriskning til å være enda mer på plass i hverdagen.

Kursholder Maria C. Hofman

-Sertifisert ICF-coach, utdannet ved Erickson Coaching Nordic.

-Instruktør Oppmerksomhetstrening / Mindfulness (basert på MBSR), utdannet ved Scandinavian Center for Awareness Training.

-Fordypning i positiv psykologi, Mindfulness-Based Strengths Practice leader.

-Med denne bagasjen har hun kunnet ta store veloverveide valg med indre ro og fokus. Hun når mål på en stressreduserende måte.

-Maria er assisterende daglig leder i Erickson Coaching Nordic

Nytt kurs, nye muligheter

Det gleder oss å kunne tilby dette 3 timers grunnkurset som er nytt på kursmenyen til Erickson Nordic.

For deg som er ICF coach er det godt å vite at kurset gir 3 CCEU i Resource Development (RD) som kan brukes til fornyelse av din ICF sertifisering.

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper. Dette grunnkurset blir en fin innledning til et 3 dagers Mindfulnesskurs som vi vurderer å sette opp på et senere tidspunkt. Deltakerne på 3 timers grunnkurset vil bli fratrukket kursprisen dersom de senere melder seg på det ICF (CCEU)-godkjente 3 dagers kurset, gitt at vi får det gjennomført i Norge innen 2 år.


Kurset holdes på forespørsel. “Mindfulness for coacher” er åpen for påmelding:


For påmelding kontakt kurstrener maria.hofman@erickson.no