fbpx

FAGTEMA: Høringstreff – Hva betyr det for deg at Coaching snart blir bransjeregulert i Norge

DATO: torsdag 30. september 2021

STED: virtuelt og direktesendt fra Låven via Zoom

Program

17:00 – 17.25: Mingling i grupper rundt et tema

17.30 – 19.00: Faglig del

Coaching blir snart bransjeregulert i Norge. Høringsnotat fra Standard Norges arbeidskomite for ny coachingstandard i Norge er planlagt utsendt i August.

På Erickson Alumni nettverkstreff 30. september gjør vi den faste ‘fagdelen’ til et informasjons- og høringstreff: Hva sier høringsnotatet om coaching i morgen? Hva betyr dette for deg som ønsker å bruke coachbegrepet i framtiden?

Bakteppe for ny norsk standard skulle være kjent: siste årene er det kommet bølger og ‘storm-flo’ av ymse coaching-bevegelser som har truffet tidsånden og et behov i samfunnet. Siste 3-4 årene har vi sett en rekke offentlige, nasjonale reguleringer av eller forbud mot coaching lokalt. Disse ‘bølgebryterne’ er som regel drevet frem av lokale nasjonale psykologiforeninger (Portugal, Brasil, Russland, Tyrkia og mange flere).

I Norge tror vi at psykologene uoffisielt, men reelt nok har vært de viktigste ‘influenserne’ om hva det offentlige (og ganske verdikonservative) Norge egentlig skal synes om coaching. I motsetning til utlandet, har imidlertid psykologforeningen i Norge vært ganske passive observatører om coaching som fag. Norske psykologers offentlig uttrykte interesse kan snart komme til å bli mye tydeligere av flere grunner. I sommer vedtok den britiske psykologiforeningen å etablere coachingpsykologi som et selvstendig fagfelt. Les hva Dr Psych CPsychol Paul O Olson i en av standardens arbeidskomiteer sier:

“I British Psychological Society ble coachingspsykologi (red. før sommeren) oppgradert fra en spesiell gruppe til en divisjon for coachingpsykologi. Selv om klinisk (red. behandling) og rådgivning fører til HCPC-registrering for psykoterapi, vil dette ikke være tilfelle for coaching; men det er et coachingregister for psykologer, og divisjonen er anerkjent på samme nivå som organisasjon, helse, rettsmedisin og andre. Dessuten vil det definitivt gi et løft til International Society for Coaching Psychology og coaching-psykologer over hele verden. At coachingpsykologi nå blir akseptert på linje med andre anvendte psykologier gjør vår coaching som sådan mer troverdig – det gir oss muligheten til å lage aksiomer for coaching som er annerledes enn psykoterapi.”

Det betyr at det virkelig er på høy tid at profesjonelle coacher selv setter en standard for hva coaching skal være, og ikke overlate det til andre aktører.

DNCF (fem NLP-coachingskoler) tok i 2019 initiativet til en standard og ICF har utgjort et lite mindretall. Etter 1,5 års arbeid i Arbeidskomiteer i Standard Norge kommer standarden altså på høring snart.

Vil du si din mening og kunne justere den endelige standarden, så velkommen til fagdelen i Alumni nettverkstreff 30. september.

Paneldeltakere:
Ekstern 1

Hanna Sedal

ICF sertifisert coach, MCC

Ekstern 2

Pål Normann Johansen

Nåværende stilling: CMO Norkart AS

Sivilingeniør NTNU, Bedriftsøkonom BI og EPC fra Erickson.

Har gjennom ulike lederstillinger i IT-bransjen (blant annet 2 perioder i Telenor) jobbet som coach, mentor, og innen lederutvikling. Er opptatt av hvordan øke aksepten for coaching i næringslivet.

Intern 1

Jan G. Kristiansen

Nåværende stilling: Daglig leder Erickson Coaching Norge

Siviløkonom NHH, adjunkt,
Erickson coach ECPC, MCC, MA applied coaching

Jan Georg har siden 2020 vært arbeidskomite-medlem for Standard Norges nye norske standard i coaching.

xxx

19.00 – 19.15: Benstrekk

19.15 – 19.40: Nyheter fra Erickson Norge – online programmer, diplomutdelinger og nyheter fra Erickson International.

Nyheter fra Follow the Client – forming av ny coach-sirkel for deg som vil sikre work/life balance og vil samle flere coachingtimer til ICF-sertifisering.

19.40 – 20.00: Ønsker om belysning av tema i kommende Alumni nettverkstreff.
Avrunding

Det er avgjørende at du melder deg på for at vi får tilsendt deg Zoom-link noen timer i forkant av møtet!

Til orientering er Alumni-nettverkstreffene for tiden fortsatt gratis. Til høsten håper vi å være ’tilbake til normalen’ og da tar vi litt betalt igjen.

xxx

xxx